Umowa o pracę

Umowa o pracę jest wzajemnym porozumieniem- umowa, w ktorej pracownik zobowiązuje się do wykonywania obiecanej pracy a  pracodawca  do wyplaty  uzgodnionego wynagrodzenia za wykonana prace.

Translate this page