Porady

Co to jest Einstiegsgeld?

Einstiegsgeld – powinien ułatwić odbiorcom zasiłku dla bezrobotnych II uzyskanie punktu zaczepienia w życiu zawodowym. Na przykład będzie wypłacane, jeśli rozpoczniesz pracę, w której twoja pensja na początku jest minimalnie wyższa od pobieranego przez was zasiłku dla bezrobotnych II. Otrzymasz Einstiegsgeld, jeśli: rozpoczniesz działalność gospodarczą lub podejmiesz zatrudnienie z którego będą odprowadzane składki na ubezpieczenie […]

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest wzajemnym porozumieniem- umowa, w ktorej pracownik zobowiązuje się do wykonywania obiecanej pracy a  pracodawca  do wyplaty  uzgodnionego wynagrodzenia za wykonana prace.
Translate this page